Renovasjon fritidshus/hytter/sætrer

Containarar til fritidshus, hytter og sætrar - Klikk for stort bilde

Utplasserte containarar til bruk for restavfall frå hytter, fritidseigedomar og sætrer.

Conteinere for fritidshus, hytter og sætrer.

Lom kommune har investert i nye og meir eigna conteinere som returpunkt for restavfall frå fritidshus, hytter og sætrer.

Nye conteinarar vil bli køyrt ut så snart dei er klargjort.

Gebyr for fritidshus, hytte og sætrer finn du her

For å finne kvar du som hytteeigar kan levere ulike typer avfall, sjå informasjon nederst på denne sida korleis du finn returpunkta ved å bruke Sortere.no.

Bilete av avfallskontainer for hytter og fritidshus: illustrerande hand som syner korleis ein skal kasta søppelet sitt - Klikk for stort bilde Bilete av avfallskontainer for hytter og fritidshus - Klikk for stort bilde

Kontakt

Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6