Renovasjon fritidshus/hytter/sætrer

Containarar til fritidshus, hytter og sætrar - Klikk for stort bilde

Utplasserte containarar til bruk for restavfall frå hytter, fritidseigedomar og sætrer:

Kommunen har utplassert containere for restavfall, samt returpunkt for glas-og metallemballasje som også hytteeigarane kan bruke. I tillegg skal  miljøstasjonane brukast for grovavfall og farleg avfall. 

Gebyr for fritidshus, hytte og sætrer finn du her

For å finne kvar du som hytteeigar kan levere ulike typer avfall, sjå informasjon nederst på denne sida korleis du finn returpunkta ved å bruke Sortere.no.

Kontakt

Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar,
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6