Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk/Tilskot

Tilskot til miljøtiltak i jord- og skogbruk

Kommunane fordeler tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings og miljøtiltak i skogbruket. Det kan søkjast tilskot til tiltak i kulturlandskapet, reparasjon/restaurering av freda- og verneverdige bygningar, investeringar i beitefelt, tiltak innafor biologisk mangfald m.m. og skogbrukstiltak. Søknadsfristen er 15. mai og 15. oktober. Landbrukskontoret kan gje meir informasjon.

 • Søknadsfrist

  • 15. mai og 15. oktober
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 905 75 253
Tips ein ven Skriv ut