Biletet syner nærmiljøanlegg

Biletet syner nærmiljøanlegg

Tilskot til nærmiljøanlegg

Ein viktig forutsetnad for å kunne drive fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er tilgang til anlegg og aktivitetsområde i nærmiljøet. Gode og utfordrande anlegg og område skapar mykje aktivitet og moro. Spelemiddelordninga gjer det mogleg å søkje tilskot til etablering av slike nærmiljøanlegg.

For meir detaljert informasjon og søknadsskjema, trykk her

Nærmiljøanleggbrosjyre 2012

Tips ein ven Skriv ut