Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Lom nasjonalparklandsby/Tiltaksplaner
Lomseggen sumarstid - foto: Bjarte Rossehaug

Tiltaksplan og rapport for Lom nasjonalparklandsby i 2016

06. desember 2016

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2016, der du finn statusen for alle tiltaka.

Fossbergom

Tiltaksplan og rapport for Lom nasjonalparklandsby 2014

08. september 2014

I vedlegga under kan du lese den nasjonale tiltaksplanen for 2014 (som er felles for dei fem nasjonalparklandsbyane i Noreg) og den lokale tiltaksplanen for Lom.
Her finn du også sluttrapporten for alle nasjonalparklandsbyane.

BKA-kurs

Tiltaksplan og rapport for Lom nasjonalparklandsby 2013

07. desember 2012

I 2013 er det løyva 3 570 000 til dei fem landsbyane frå Direktoratet for naturforvaltning, som ein del av verdiskapningsprogrammet for naturarven.
Sjå tiltaksplanen og rapport i vedlegga under:

Utsikt frå Smithbue / hytta. Foto: Egil Olav Nyrnes

Tiltaksplan og rapport for Lom nasjonalparklandsby 2012

07. desember 2012

Tiltaksplanen for 2012 er basert på kommunikasjonsstrategien og dei satsingsfelta som er føreslått der. Det er naturleg å jobbe vidare med ein del av tiltaka frå 2012 i 2013, da desse tiltaksplanane er knytta saman. Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg foreløpig regnskapsoversikt for 2012:

Tiltaksplan og status for 2011

07. desember 2012
Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg regnskapsoversikt for 2011:

Tiltaksplan og status for 2010

07. desember 2012
Vedlagt ligg tiltaksplan og status på tiltak i 2010: