Uttale frå KS om forslaget til statsbudsjett

Tøff jobb for lokalpolitikarane

Regjeringa la i dag fram forslaget til statsbudsjett for 2012. På nettsida til KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) kan vi lese dette:
"Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år. Etter at rikspolitikerne har brukt valgkampen til å love bedre tjenester til innbyggerne, får lokalpolitikerne jobben med å kutte i tjenestene."

Vanskelege val

Vidare skriv KS i uttala: "- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 betyr at lokalpolitikerne må ta vanskelige valg når budsjettene i kommuner og fylker skal vedtas senere i år. Jeg vil likevel understreke at kommuner og fylker vil kunne levere gode velferdstjenester også neste år, sier styreleder i KS, Halvdan Skard."

Auke til kommunane, men ikkje nok til å dekke auka utgifter

"De foreslåtte inntektene til kommunesektoren i 2012 er likevel ikke nok til å dekke de forventede utgiftene. Skard mener at det nå er viktig at Regjeringen og KS tar et felles ansvar for å fortelle innbyggerne hva som blir konsekvensene av dette. Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,35 milliarder kroner i 2012, og i tillegg en ekstrasatsing på vegvedlikehold i fylkeskommunene på 400 millioner kroner. KS anslår at dette er om lag 800 millioner kroner mindre enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve, bare som følge av befolkningsutvikling og økte pensjonskostnader i kommunesektoren."
Tips ein ven Skriv ut