Framside/Tenester til deg/Omsorgstenester/TT-ordninga
auto-2583303_1280

Endringar i TT-tenesta

30. oktober 2017

Personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming har store vanskar med å nytte offentleg transportmiddel kan få tilgang til tenesta. Kravet er at ein må ha ei varig forflytningshemming, det vil seie minimum to år, samt at ein har behov for spesialtransport. Det skal vera ein direkte samanheng mellom den varige forflytningshemminga og den manglande evna til å nytte seg av det ordinære kollektivtilbodet.

Transporttenesta for forflytningshemma i Oppland

TT-ordninga

21. januar 2014

Personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming har store vanskar med å nytte offentleg transportmiddel kan få tilgang til tenesta. Kravet er at ein må ha ei varig forflytningshemming, det vil seie minimum to år, samt at ein har behov for spesialtransport. Det skal vera ein direkte samanheng mellom den varige forflytningshemminga og den manglande evna til å nytte seg av det ordinære kollektivtilbodet.