Lom demensforening tur med buss

Lom demensforening tur med buss

Tur for demente med pårørande

 18. juli 2015 arrangerer Lom demensforening fjelltur med buss for demente og pårørande. Demensforeninga held både bussutgifter og servering!

Kl.10:00 Avreise frå Lom helseheim - Kvandalsvoll - Jotunheimen fjellstue
Kl.11:30 Kaffe og servering på Jotunheimen fjellstue
Kl.12:30 Retur frå Jotunheimen fjellstue via Leirdalen
Kl.13:30 Attende på Lom helseheim

Påmelding innan:17/07-2015 Til Kristine Berg 99428701
Med atterhald om nok påmeldte.

Arr. Nasjonalforeningen Lom 

Tips ein ven Skriv ut