Framside/Tenester til deg/Kultur og fritid/UKM - Ungdommens kulturmønstring
UKM sin logo

UKM

Ungdommens kulturmønstring

26. mai 2010
Ungdommens kulturmønstring er ein kreativ kulturfest for ungdom. Frå heile norddalen (Lom, Skjåk, Vågå, Sel, Dovre og Lesja) møtest ungdom andre helga i februar for å spela, syngje, dramatisere, stille ut kunst eller på annan måte presentere kunst- og kulturuttrykk. UKM i norddalen har rykte på seg langt utover dalføret for å halde høgt nivå. Det gjeld både arrangementet, samarbeidet og dei unge sine prestasjonar. Ein fagjury gjev konstruktive attendemeldingar åt alle deltakarane.
Somme av deltakarane på mønstringa går vidare til fylkesmønstringa i april. I tri år frå 2012 er også fylkesmønstringa på Otta kulturhus. Eit fåtal av dei som kjem til fylkesmønstringa får reise til Trondheim på UKM-festivalen i juni.
Påmeldingsfristen for UKM er kvart år 15.januar. Påmeldinga er berre på nett.
Hugs å melde deg på i tide på www.ukm.no
Du kan melde deg på frå 1.des.