Framside/Tenester til deg/Kultur og fritid/Ungdomsklubben
Pilkast på ingdomsklubben.

Pilkast på ingdomsklubben.

Eit godt fritidstilbod til deg.

Ungdomsklubben - Tenesteinnhald

Ungdomsklubben er i regelen open annankvar fredag kl. 18-21 for ungdom frå 7.kl. og oppover når det ikkje er ferie. Dei andre fredagane er det gjerne andre aktivitetar, turar o.l. For å vite når dei ulikeaktivitetane er kan du sjå oppslag på skulane. Klubben blir driven på grunnlag av friviljug dugnadsinnsats frå ei mengd vaksne hjelparar. Kvar fredag er det to vaksne på klubben, men det varierer kven desse er. I tillegg er det også ein ansvarleg ungdom frå ungdomsrådet.

 • Målgruppe for tenesta

  • Ungdom frå 7.-10klasse og frå 10.klasse og oppover.
 • Slik får du tenesta

  • All ungdom frå 7.kl. og oppover kan møte opp på ungdomshuset fredagar kl 18-21 etter nærare oppsett plan. Sjå halvårsplan som er oppslegen på ungdomsskulen og vgs.
 • Pris

  • Gratis.
 • Kontakt

  • Liv Marianne Larsen Skjelden
 • Kontakt e-post

  • marsteinsveen@hotmail.com
 • Kontakt telefon

  • 91517805
Tips ein ven Skriv ut