Framside»Tenester til deg»Kultur og fritid»Ungdomsrådet
ungdomsraad[1]

Kommunalt råd av og for unge

Ungdomsrådet

Lom ungdomsråd er sett saman av eit vald medlem frå kvart kull i ungdomsskulen og vidaregåande skule pluss ein politikar, i alt sju medlemer. Valperioden for ungdomsmedlemene er to år. Den politiske representanten fungerer i fire år (valperioden til kommunestyret).Ungdomsrådet tek opp saker som gjeld ungdommen. Leiar og nestleiar i rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Tips ein ven Skriv ut