Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Utviklingsaktørar

Visit Jotunheimen AS

22. januar 2016

Visit Jotunheimen AS er destinasjonsselskapet der majoriteten av bedriftene i Lom er medlem.
 

Norsk Fjellmuseum

22. februar 2013

Norsk Fjellmuseum er besøkssenter for Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen nasjonalpark.

Gudbrandsdalen Industrinettverk

07. desember 2012

Gudbrandsdalen Industrinettverk vart etablert 8.3.2011 og har som føremål å "styrke lønnsomhet gjennom samarbeid om felles utfordringer".

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening

12. juli 2012

Næringsforeninga er open for alle bransjar i Nord-Gudbrandsdalen, og medlemsmassa er spreidd utover heile Nord-Gudbrandsdalen. Dei arrangerer kurs og aktivitetar, i tillegg til å hjelpe bedrifter med oppstart, vidareutvikling eller med å finne samarbeidspartnare.

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

12. juli 2012
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Skåppå AS

12. juli 2012

Skåppå AS (tidlegare Lillehammer og Gudbrandsdalen Kunnskapspark) kan hjelpe dei som ynskjer bistand til etablering og utvikling av eige bedrift, uavhengig av storleik og bransje.