Framside/Tenester til deg/Skule og utdanning/Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

05. oktober 2009

Rett og plikt til 600 timar gratis opplæring i norsk med samfunnskunnskap har:

  • Personar som har fått innvilga asyl
  • Overføringsflyktningar
  • Personar med opphald på humanitært grunnlag
  • Personar med opphald etter familiegjenforeining med personar i gruppene over
  • Personar som har permanent opphald