Vanlege spørsmål


Byggesak

Kva er melde- eller søknadspliktig?
Kvar har kommunen ledige bustadtomter?

Fysioterapi

Kva kostar fysioterapi?
Gjeld kortet for eigenandel?
Må eg betale kvar gong?

Friviljugsentralen

Korleis kan eg bestille og få køyrt mat heim til meg?
Kan eg få skyss til treffdagane?
Når er dei ulike treffa?
Utlodning på friviljugsentralen.
Friviljugheita som merkevare!
Meir til friviljugsentralen.
Juleavslutning.

Næringsliv

Kva er det fyrste eg gjer når eg vil starte bedrift?
Kva kan kommunen hjelpe meg med om eg vil starte eller vidareutvikle ei bedrift?

Omsorgsavdelinga

Kan heimesjukepleia ta blodprøver?
Kan heimesjukepleia følgje meg til sjukehus?
Kan heimesjukepleia setja influensavaksine?
Kva koster tenestene?
Korleis søkjer eg om hjelp?
Kvar finn eg omsorgstenestene?

Barnehage

Kor lang er oppseiingstida?
Når er barnehagen stengt i løpet av året?
Må barnet ha ferie?
Må eg søke om plass på nytt kvart år?
Når startar barnehageåret?
Kan eg kjøpe einskilddagar?
Er det syskenmoderasjon?
Når får eg svar ved hovudopptaket?
Kva er frist for søknad?
Korleis søke plass?
Kva kostar ein plass?

Biblioteket

Kan biblioteket hjelpe meg med dataopplæring?
Må eg betale purregebyr sjølv om boka er levert?
Kva er opningstida for biblioteket?
Innlogging

Renovasjon

Når er miljøstasjonen open?
Kva kan eg levere på miljøstasjonen?
Kvar kan eg hente søppelsekker?
Når er neste papirinnsamling?

Servicetorget

Kvar skal eg sende skjema for flyttemelding?
Kvar skal eg vende meg for å få nytt skattekort?

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932