Framside»Tenester til deg»Varsling
Skjermbilde 2016-05-02 kl

Varsling

Lom kommune ønskjer at ein skal melde frå om hendingar, som kommunen treng å bli betre på. Slik varsling gjev høve til å rette opp, endre og hindre at uønskte hendingar skal skje på nytt. Alvorlege saker blir meldt til politiet. Rutinane som er utarbeidd for varsling skal i vareta krav til personvern for alle partar. Framgangsmåten ved varsling skal vera forsvarleg og ein må ha sakleg grunn for sin kritikk. Du kan varsle tenesteveg eller gjennom varslingsgruppa. Eksterne varsel frå andre enn tilsette går til varslingsgruppa. Lom kommune har eiga varslingsgruppe på tre personar.

Skjema for varsling av kritikkverdige tilhøve(PDF)

Tips ein ven Skriv ut