Framside»Tenester til deg»Vatn, avlaup, renovasjon»Vasskvalitet - kjemiske eigenskapar

Vasskvalitet - kjemiske eigenskapar

Gjennom deltaking i eit NGU-prosjekt for undersøking av vasskvalitet, har vi god dokumentasjon på den kjemiske samansettinga av vatnet frå vassverka i Lom.
Sjå rapporten for ditt vassverk:

Tips ein ven Skriv ut