Framside/Tenester til deg/Vatn, avlaup, renovasjon

Endring av renovasjonsabonnement

05. september 2017

Utkøyring av søppelsekker for 2018 vert i vekene 40 - 41 - 42. Frist for endring av abonnement er 20.09.2017 og må gjerast skriftleg. Du kan sende endring til post@lom.kommune.no .

Vatn, avlaup og renovasjon

28. oktober 2014

Desse tenestene er administrert av teknisk avdeling.

Tenestene omfattar:

  • Drift/vedlikehald av kommunale vassforsyningsanlegg
  • Drift/vedlikehald av kommunale avlaupsanlegg
  • Kommunal slamtøming frå private avlaupsanlegg
  • Administrasjon av kommunal renovasjonsordning – i samarbeid med interkommunalt selskap Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR).

Ansvarleg vatn, avlaup og slamtøming:
Terje Hoel, telefon  993 96 529 , e-post: terje.hoel@lom.kommune.no

Ansvarleg kommunal renovasjonsordning:
Leif Morten Plassen, telefon 46821863, e-post leif.morten.plassen@lom.kommune.no

Du kan treffe oss i 3. etasje på Midtgard.

Kommunale avgifter blir fakturert over seks terminar: februar, april, juni, august, oktober og desember. 

Vasskvalitet - kjemiske eigenskapar

28. oktober 2014

Gjennom deltaking i eit NGU-prosjekt for undersøking av vasskvalitet, har vi god dokumentasjon på den kjemiske samansettinga av vatnet frå vassverka i Lom.
Sjå rapporten for ditt vassverk: