Framside»Planar»Kommunal planstrategi
140px-NO_0514_Lom_svg

Vedtak av kommunal planstrategi 2012-2016

Kommunestyret i Lom sluttbehandla kommunal planstrategi 2012 - 2016 i møte 20.09.2012, og godkjende denne med samrøysta vedtak. Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterar hvilke av kommunens planar som skal reviderast i kommunestyreperioda.
Tips ein ven Skriv ut