140px-NO_0514_Lom_svg

Vedteke kommunal planstrategi for Lom kommune 2016-2019

Kommunestyret i Lom vedtok 27. oktober 2016, Lom kommune sin kommunale planstrategi 2016-2019.  

Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer kva for av kommunens planar som skal reviderast i inneverande kommunestyreperiode.

Tips ein ven Skriv ut