Framside/Planar/Kommuneplan

Vedteke planprogram til kommuneplan for Lom kommune

Som ansvarleg myndigheit har formannskapet tysdag 30. juni 2015, vedteke planprogrammet for kommuneplanen til Lom kommune. 
Planprogrammet omfattar revisjon av samfunnsdelen og arealdelen til  kommuneplan for Lom.

Planprogrammet og høyringsnotatet lastar du ned ved å trykkja på lenkene, dei er og  tilgjengelege i servicetorget. 

Tips ein ven Skriv ut