Illustrasjonsbilete frå Fossbergom med Lomseggen i bakgrunnen

Illustrasjonsbilete frå Fossbergom med Lomseggen i bakgrunnen unknown

Vedteke Samfunnsdel til kommuneplan for Lom kommune

Som ansvarleg myndigheit har Kommunestyret  27. oktober 2016, vedteke samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune. 

Formålet med samfunnsdelen  er å leggje føringar for kommunen sitt planleggingsarbeid, og gjev retningsliner for korleis kommunen sine mål og strategiar skal gjennomførast. 

Tips ein ven Skriv ut