Hamsun og journalist_800x600

Vellykka lyrikkveld på ungdomsskulen

Tradisjon tru vart diktarane i Ottadalen heidra med lyrikkveld.
Olav Aukrust og kammerat på tur_800x600

Dramatisering

I år hadde elevane valgt å dramatisere livet til Olav Aukrust, Tore Ørjasæter, Jan Magnus Brukeim, Tor Jonsson og Knut Hamsun. Dette vart svært vellykka, og dei føresette sette stor pris på å få presantert biografiane på denne måten.
Sognepresten_800x600

Tverrfagleg prosjekt

Lyrikkvelden er eit tverrfagleg prosjekt mellom norsk, musikk og kunst og handverk. I tillegg til dramatisering av biografiane las elevane opp eit dikt av ein av forfattarane. I kunst og handverk laga dei bilete med utgangspunkt i diktet dei hadde valt. Alle bileta vart utstilte og lagde ut til sal. Alle bileta vart selde.
Diktlesar i bunad_800x600
Diktlesar_800x600
Jente les dikt_800x600
Tips ein ven Skriv ut