Ordførar Simen Bjørgen gjev Lom si bordfane åt borgarmeister i Röttingen Martin Umscheid

Ordførar Simen Bjørgen gjev Lom si bordfane åt borgarmeister i Röttingen Martin Umscheid

Besøk frå Röttingen

Vennskap og samarbeid

Lom ungdomsråd var i Röttingen i Bayern i august. No er ei gruppe ungdommar frå Röttingen på gjenvisitt saman med borgarmeister Martin Umscheid og kona Katarina. Torsdag fekk kommunestyret møte dei alle.
Ungdommar frå Röttingen i Lom kommunestyre
Ordførar Simen Bjørgen gjev Lom si bordfane åt borgarmeister i Röttingen Martin Umscheid

Ikkje ungdomsråd

Röttingen har ikkje ungdomsråd per i dag. Etter å ha fått kontakt med Lom ungdomsråd vurderer dei å få til ei tilsvarande ordning for å få dei unge med i lokaldemokratiet. I dag deltaking i lokalpolitikken berre for vaksne. Dei tyske ungdommane imponerte med si engasjerte og interessante formidling. Vi har mykje å lære av kvarandre.
Tips ein ven Skriv ut