Ansattoversikt


Fellestenester: Økonomi og personal

Ansatte i avdelingen Fellestenester: Økonomi og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 481 65 535

Ansvar for bokføring og avstemming for Lom kommune, Friviljugsentralen og Lom Kyrkjelege råd.