Ansattoversikt


Barnehagen i Lom - Loar barnehage

Ansatte i avdelingen Loar barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
404 48 551

 

Telefonliste Loar barnehage
Telefonliste Loar barnehage
Avdeling Telefon
Skinntyta 481 65 532
Molta 902 85 448
Blåbæra 902 46 780
Tytingen 481 65 531
Kreklingen 481 65 530