Ansattoversikt


Barnehagen i Lom - Loar barnehage

Ansatte i avdelingen Loar barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
404 48 551

 

Telefonliste Loar barnehage
Avdeling Telefon
Skinntyta 481 65 532
Molta 902 85 448
Blåbæra 902 46 780
Tytingen 481 65 531
Kreklingen 481 65 530