Ansattoversikt


Fellestenester: Økonomi og personal

Ansatte i avdelingen Fellestenester: Økonomi og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent løn (permisjon) 481 65 538

Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.