Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør, voksenopplæringa - flyktningkonsulent 476 07 091

Lom ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Lom ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør, voksenopplæringa - flyktningkonsulent 476 07 091