Ansattoversikt


01 Lom kommune

Ansatte i avdelingen 01 Lom kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 73 00
61 21 73 00

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

 

Orgnr.: 959377677

 

  • Kommunenr. 3434 
  • Fylke: Innlandet
  • Areal: 1969 km2
    • Land: 1900 km2
    • Vatn: 69 km2
  • Folketal: 2219 (1. kvartal 2020)
Lom Kommune

Barnehagen i Lom

Ansatte i avdelingen Barnehagen i Lom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar Loar barnehage 469 21 394
Styrar Garmo barnehage 404 48 551
Ragnhild Vestad

Barnehagen i Lom - Garmo barnehage

Ansatte i avdelingen Garmo barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne- og ungdomsarbeidar
Styrar Loar barnehage 469 21 394
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Barne og ungdomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Steinerskulepedagog
Barnepleiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar 996 03 676

Barnehagen i Lom - Loar barnehage

Ansatte i avdelingen Loar barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
Pedagogisk leiar
Barnepleiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
404 48 551

 

Telefonliste Loar barnehage
Avdeling Telefon
Skinntyta 481 65 532
Molta 902 85 448
Blåbæra 902 46 780
Tytingen 481 65 531
Kreklingen 481 65 530

 

Barne- og undgomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnepleiar
Barnehagelærar
Barnepleiar
Pedagogisk leiar 952 69 907
Loar barnehage

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 957 66 159
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Leiar Lom friviljugsentral 996 93 847

 Nettstad: lom.frivilligsentral.no

Facebook: facbook.com/lomfriviljugsentral

Sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
80 03 32 10

Telefontid: 08:00 - 15:30 kvardagar

Feiar 959 89 942
Leiar Dei Gode Hjelparane 920 22 825
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg 971 53 580

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 65 519

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset eller trur dei er smitta kan ringe koronatelefonen i Lom. 

Opningstid: kl 08:00-16:00

 

Klikk for stort bildeHygieneråd - koronaviruset Folkehelseinstituttet  

Helsesjukepleiar 976 67 746
Stine Brenna
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Jordmor 952 71 959
Ergoterapeut 911 63 718
Legesekretær 61 21 72 00
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå 481 65 518
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk 481 65 520
Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Fysioterapeut 481 65 520
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Tenesteleiar helse og velferd 916 86 342
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Helsepersonell 61 21 72 00
Fysioterapeut 481 65 521
Spesialsjukepleiar 61 21 72 00
Kommunelege 1 61 21 72 00 450 38 070
Jordmor 900 24 427
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062
Fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam - i permisjon 481 65 520
Leiande helsesjukepleiar 976 67 747
Liv Marie Øyjordet

Kommunestyret 2019-2023

Ansatte i avdelingen Kommunestyret 2019-2023
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lom arbeiderparti
Lomslista
Lom Senterparti
Bygdalista
Lom arbeiderparti
Lomslista
Lom Senterparti
Lom Senterparti
Lom Senterparti
Lomslista
Lom Senterparti
Lomslista
Lom Senterparti
Lom Senterparti
Lom arbeiderparti
Bygdalista

Loar skule

Ansatte i avdelingen Loar skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 948 05 749
Loar skule
Loar skule 908 93 318
Loar skule
Loar skule
Loar skule 908 47 629
Adjunkt 995 36 896
Loar skule 948 41 040
Loar skule
Fagarbeidar 997 12 939
Adjunkt
Loar skule 948 50 769
Rektor Loar skule 481 57 063
Loar skule 479 01 607
Loar skule 948 27 921 996 40 816
Adjunkt m/tilleggsutd. 948 25 388
Adjunkt 948 63 269 996 42 653
Loar skule 948 39 649 957 74 039
Inspektør Loar skule 404 48 548
Loar skule 908 93 345 957 04 257
Rektor Loar skule 976 18 847
908 92 149

Besøksadresse: Solsidevegen 18.

Loar skule 948 27 921 943 44 239
Loar skule 941 08 440 908 70 417
Loar skule 482 64 169
Assistent
Loar skule
Loar skule 948 45 359 958 08 596
Loar skule 908 96 205
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 908 92 149
Barne- og ungdomsarbeidar

Lom ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Lom ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar, Lom ungdomsskule 990 41 325
Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule 971 52 096
Lærar, Lom ungdomsskule 450 50 065
Lærar, Lom ungdomsskule 902 61 510
Lærar, Lom ungdomsskule 932 22 727
Lærar, Lom ungdomsskule 481 51 422
Lærar, Lom ungdomsskule 917 31 052
Lærar, vaksenopplæringa
Rektor Lom ungdomsskule 915 71 675
Lærar, Lom ungdomsskule 928 84 038
Vaksenopplæring 476 07 091
Lærar, Lom ungdomsskule 920 34 230
Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule
Lærar Grunnskuleopplæring for vaksne
Undervisningsinspektør/rådgjevar Lom ungdomsskule 456 35 191
Lærar, Lom ungdomsskule 456 34 135
Lærar, Lom ungdomsskule
Lærar, Lom ungdomsskule 902 17 336
908 92 149
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 908 92 149
Lærar, Lom ungdomsskule 905 40 150

Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef og landsbykoordinator 975 22 977
Åshild Myhre Amundsen
Tenesteleiar plan, byggesak og miljø 905 83 658
Reinhaldar
Byggesakshandsamar 900 15 146
Byggesakshandsamar 468 21 863
Reinhaldar
Reinhaldar
Vaktmeister 482 52 031
Reinhaldar
Leiande reinhaldar 990 85 697
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.

Reinhaldar
Fagleiar kommunalteknikk 951 31 854
Leiande vaktmeister 476 72 675
Vaktmester
Planleggjar 473 33 678
Reinhaldar
61 21 73 00
Fagkonsulent 917 32 976
Vaktmester
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218
Avdelingsingeniør 979 89 359
Reinhaldar

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Heimesjukepleia 

Vakttelefon

 

975 06 860

Heimesjukepleia

975 06 820

Heimesjukepleia

975 06 801

Heimesjukepleia

975 06 771

Heimesjukepleia

474 68 638

Heimesjukepleia

902 10 412

Heimesjukepleia, heimehjelp

900 32 840

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 49 620

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 65 523

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator

kvardagsrehabilitering

 

948 13 046

Avdeling 2 (pasienttelefon)

902 29 775

Avdeling 4 (pasienttelefon)

909 13 196

Sjukepleiar institusjon

405 23 333

Sjukepleiar vakttelefon

488 96 477

Fredly

970 73 614

Kjøken

907 20 183

Aktivitør

476 11 557

901 06 933

Kreftkontakta er tilgjengeleg kvar onsdag. 

Krokamyre

 

 

917 27 430

Krokamyre

 

 

911 95 874

Krokamyre Vakttelefon

 

 

959 20 003

Kroken

 

 

474 82 667

Kroken Vakttelefon

 

 

474 88 986

avd.leiarar (ikkje i bruk kvar dag)

474 66 830

treningsleiligheit

 

474 84 124

Arbeidssenteret Eggjalia

 

 

948 38 925

948 89 603
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Merkantilt personell 481 65 526
Leiar institusjon 404 37 941
948 48 724
Sjukepleiar

Er hovudverneombod

941 53 793
Leiar miljøarbeidartenesta 474 53 241
Ann-Mette Fjeld Hoft
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
975 06 860
Miljøarbeidar, HTV fagforbundet 472 36 315
61 21 72 25

 

Fagarbeidar
Sjukepleiar
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod 416 83 761
Ingrid Husom
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
948 48 724
Aktivitør Lom arbeidssenter 948 38 925

E-post adresse til arbeidssenteret er : arbeidssenteret@lom.kommune.no

Sjukepleiar
Vernepleiar
Heimetenesta 975 06 860
Sjukepleiar
Leiar heimebasert omsorg 474 60 296
Merkantilt personale 481 65 525
Sjukepleiar
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator 902 41 479

demenskoordinator@lom.kommune.no

Sjukepleiar
Sjukepleiar
Fagarbeidar
Aktivitør
Tenesteleiar pleie og omsorg 418 09 380
Kjøkensjef Lom helseheim 907 20 183
Sjukepleiar - i permisjon
Hovudtillitsvald NSF
Legesekretær

Servicetorg, informasjon, kultur

Ansatte i avdelingen Servicetorg, informasjon, kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar
Merete Byrøygard
477 11 809
Leiar Lom og Skjåk folkebibliotek
Rita Mundal
Informasjonskonsulent 482 59 772

Kontortid: Måndag, onsdag og fredag
Kontorstad: Servicetorget på Midtgard (heimekontor i koronatid)

Rønnaug Nyrnes
Konsulent servicetorg/politisk sekretær 61 21 73 00 917 48 754
Konsulent servicetorget 61 21 73 00 911 65 964
Sals- og driftsansvarleg - Utgard 465 05 428

Utgard fleirbrukshus
Bergomsvegen 41
2686 Lom

Vakttelefon Utgard: 468 57 889 

Staben

Ansatte i avdelingen Staben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef samfunnsutvikling, kultur og fellestenester 934 29 318
Trond Byre-Haakensen
Administrasjonssjef 907 37 367
Kommunalsjef oppvekst 976 67 744
Herdis Kvamme Repp
Kommunalsjef helse og omsorg 996 29 016
Synne Skogsrud

Støttefunksjonen

Ansatte i avdelingen Støttefunksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 957 66 159
Fagleiar økonomi/lønn 481 65 539 996 93 918
Ingunn Hanne Eide
Økonomikonsulent 481 65 535
Rådgjevar personal 481 65 537
24 13 28 28 400 00 937
Konsulent økonomi (i permisjon) 481 65 535
Britt Helen Skoglund
Konsulent økonomi 481 65 536
Konsulent løn 481 65 538
Konsulent løn 481 65 538
Konsulent løn (vikariat) 481 65 538
Randi Van Dam