Ope møte om forslaget til ny fjellov

mandag 11. februar 2019, 19:00 - 21:30

Informasjon

Utgard (kaféen) måndag 11. februar kl. 19.

Forslaget til ny fjellov er no på høyring med høyringsfrist 28. februar. Kva vil forslaget til ny fjellov bety for innbyggjarar og bruksrettshavarar? 

Spørsmålet er aktuelt også for gardbrukarar i Skjåk med bruksrett i statsallmenningane i Lom.

Program: 

  • Kort orientering om statsallmenningane i Lom v/ Erik Frisvold, leiar i Lom fjellstyre
  • Orientering om forslaget til ny fjellov v/ Rolv Kristen Øygard, medlem i statsallmenningslovutvalet
  • Ny fjellov sett frå fjellstyret sitt synspunkt v/ Erik Frisvold, leiar i Lom fjellstyre.
  • Framlegg til høyringsuttale frå Lom kommune v/ Sander Sælthun, plan- og miljøvernrådgjevar
  • Ordskifte.

 

Det blir enkel kaffiservering.

Arrangør: Lom kommune og Lom fjellstyre

Sted

Utgard fleirbrukshus
 

Kontakt

Lom kommune
Sognefjellsvegen 6,  2686 Lom

Tlf.: 61217300

(post): post@lom.kommune.no

URL: http://lom.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender