Seniordans.

torsdag 13. juni 2019, 11:30 - 14:00

Informasjon

Seniordans Norge: er ein betegnelse for eit dansetilbod som går føre seg over heile landet i regi av Seniordans Norge. Seniordans har som mål å betre fysikken og betre den mentale tilstanden for deltakarane, og å bygge det sosiale nettverket mellom folk. Over 12 000 personar er med i seniordansens grupper i Norge. Ein blir ikkje berre glad av å danse , seniordansen gjev og: -sosial kontakt, - betre kondisjon,- styrka muskulatur,- bevaring av leddfunksjon, - auka konsentrasjonsemne, - betre koordinering. Lom seniordansegruppe har dansetrening kvar torsdag kl.11.30, i Storstugu på Lom Helseheim. Deltakarane i Lom seniordans ynskjer seg fleire medlemmar. Det er berre å møte opp til dans! Kursleiarar er: Thea Gjeilo og Eldri Bakke.

 

Sted

Lom helseheim
 

Kontakt

Lom seniordansegruppe.
 

Thea Gjeilo.
Legg til hendelsen i din kalender