Bålforbod 15. april – 15. september

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 
Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.bilete av eit lite bål som brenn godt. - Klikk for stort bilde

Røyk som blir observert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.

Den som har forårsaka utrykking p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykking.

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941