Brannsjefen i Lom og Skjåk brannvesen handplukka til nasjonal arbeidsgruppe

Brannsjef Atle Festervoll - Lom og Skjåk brannvesen Skjåk kommune

Brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk brannvesen er med i arbeidsgruppa nedsett av regjeringa. Les pressemeldinga på regjeringen.no

Brannsjef Atle Festervoll frå Lom og Skjåk brannvesen er plukka ut som ein av totalt fire brannsjefar (brannvesen) i regjeringa sitt arbeid med «Helhetlig gjennomgang av nasjonalt brann- og redningsområdet» i Norge. 

Atle kan informere om at det allereie er oppstartsmøte med arbeidsgruppa torsdag denne veka, og at det er oppsett ei stram plan for arbeidet framover med ein sluttmelding som skal leverast Stortinget innan utgangen av juni 2023. 

Les heile pressemeldinga på regjeringen.no