Ekstremveret Gyda

varsom.noPå værvarselet for denne veka er det meldt til dels store nedbørsmengder frå onsdag. Les Varsom sitt varsel for Lom her. 

Ekstremvêret GYDA

YR.no melder til dels store nedbørsmengder onsdag 12. og torsdag 13. januar. Onsdag stig temperaturen, og ein kan vente fleire varmegradar og regn mot slutten av dagen. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel.

Vi vil minne alle grunneigarar om å sjekke eigne stikkrenner, avkøyringsrenner og andre vassføringar for å hindre skader på veg og eigedom i samband med venta nedbør (t.d. utfordringar med overvatn). Ein bør vere spesielt varsam utanfor hovudvegane på at det kan bli vanskelege køyreforhold (glatte vegar).

Lom kommune ber folk om å halde seg oppdatert på vêret, skred- og flaumsituasjonen, og halde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vassføring. 

 • Sentralbordet i Lom kommune er ope. Telefon: 61 21 73 00

Treffpunkt/kommunikasjonspunkt ved bortfall av elektronisk kommunikasjon: 

På følgande stadar er det utplassert alternativt kommunikasjonsutstyr:

 • Bøverdalen: Ove Nestvold - adresse Galdhøpiggvegen 18
 • Garmo: Georg Sole - adresse Ottadalsvegen 4692 
 • Lia: Øyvind Angard - adresse Flatmovegen 347
 • Staurustgrenda: Arne Bergon - adresse Staurustvegen 82
 • Lom: Lom helseheim - adresse Krokamyrvegen 18

Lenker til nyheiter og varsel om veret

Opningstider

Naudnummer ved akutt behov

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Ambulanse - 113
 •  

Andre vakttelefonar

 • Legevakt - 116 117
 • Teknisk vakt 971 53 580
 • Brann (ikkje akutt) - 959 89 944 
 • Politi (ikkje akutt) - 02800
 • Gudbrandsdal krisesenter - 61 27 92 20
 • Alarmtelefon for barn og unge - 116 111
 •  

Beredskap og kriseleiing

 • Administrasjonssjef Elin Fjeldberg - 907 37 367

 • Ordførar Bjarne Eiolf Holø - 901 12 400
 •  
 • Servicetorget Lom kommune - 61 21 73 00