Endring i fastlegelistene i Lom Kommune

1.april går legetenesta i Lom frå 3 til 4 fastlegeheimlar. Dette medfører ei endring i våre fastlegelister.

Helfo sender ut informasjon til alle dei som frå 1.april får tildelt ny fastlege. Dersom du ynskjer å bytte fastlege frå tildelt lege, må du sjølv gjere dette på helsenorge.no.