Er du helsefagarbeidar eller omsorgsfagarbeidar?

Pleie- og omsorgsavdelinga søkjer etter helsefagarbeidar/omsorgsfagarbeidar med arbeidsplass nå for tida på Lom Helseheim. Søknadsfrist 03.07.2023. 

Pleie og omsorgsavdelinga i Lom kommune har ledig eit 85% vikariat frå 21.08.2023–16.06.2024, med moglegheit for forlenging.

Om stillinga

Helsefagarbeidaren/omsorgsfagarbeidaren vil ha leiar av institusjon som næraste overordna. 

Arbeidstid etter gjeldande turnus med dag/sein/natt og arbeid kvar 3. helg.

Aktuelle arbeidsoppgåver

 • Heilhetleg oppfølging av pasientar i institusjon heile døgnet, -herunder utføring av ulike prosedyrer knytt til oppfølging og behandling
 • Målretta miljøarbeid/personsentrert omsorg
 • Følgje rutiner i avdelinga og bidra til forbetringsarbeid
 • Sikring av god kommunikasjon og samhandling
 • Bruk av velferdsteknologi som ein naturleg del av tenesta
 • Tett samarbeid med andre tilsette, samt pårørande
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til opplæring og fagleg rettleiing av kollegaer og lærlingar 

Kvalifikasjonskrav

 • offentleg godkjend helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar
 • evt. relevant vidareutdanning og/eller erfaring 
 • personar som har interesse for fag og fagutvikling innan demens og geriatri.
 • gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Fylgjande blir vektlagt:

 • personleg eigna for stillinga
 • at du er fagleg dyktig og trygg i rolla
 •  har evne til å samarbeide med kollegaer og tverrfagleg team, jobbe sjølvstendig, er strukturert og målretta
 • har gode evner i kommunikasjon med pasientar, pårørande og kollegaer
 • har vilje og evne til å lære
 • er med på å skape eit godt og trygt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Høgt fagleg nivå på tenestene
 • Fagmøtetid i turnus
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får moglegheit til å arbeide på ein institusjon i utvikling med fokus på mellom anna velferdsteknologi

Er dette noko for deg?

Send inn ein søknad innan 3. juli 2023. Har du spørsmål om stillinga, så ikkje nøl med å ta kontakt med oss. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleiar Guro Einbu: telefon 404 37 941 / e-post guro.einbu@lom.kommune.no

Avdelingssjukepleiar Kristin Husom: telefon 488 96 477 / E-post kristin.husom@lom.kommune.no

 • Kommunale tilsetjingsvilkår
 • Namn på søkjarar vil bli gjort offentleg.

Kontakt

Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Mobil 404 37 941
Kristin Husom
Avdelingssjukepleiar
Mobil 488 96 477