Ferieavvikling i veke 29 og 30 ved Ergo- og fysioterapitenesta, avdeling Lom

I veke 29 og 30 vil det ikkje vere fysioterapeut til stades i Lom, og fysioterapisalen vil vere stengt. Ved behov for fysioterapeut kan ein i veke 30 ringe Skjåk 903 68 940/905 06 257.