Ferievikarar ved pleie- og omsorgsavdelinga sommaren 2023

Har du lyst på ein variert og spanande sommarjobb? Tenesteområde pleie og omsorg har fleire ledige stillingar gjennom sommaren. Søknadsfrist: 28.02.2023.

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom kommune treng ferievikarar til fleire ulike avdelingar: 

 • Institusjon
 • Kjøken
 • Heimehjelp
 • Heimesjukepleie
 • Dagsenter
 • Miljøarbeidartenesta
 • Brukarstyrt personleg assistanse
 • Avlastning/aktivisering i høve barn med ulike funksjonshemmingar

Er du sjukepleiar/vernepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar/omsorgsarbeidar som har erfaring frå tilsvarande arbeid innan pleie og omsorg? Eller er du student innan helsefag- eller pedagogisk utdanning, elev på vidaregåande eller ufaglært? Da er du hjarteleg velkomen til å søkje hjå oss i Lom kommune. Vi oppfordrar både gutar og jenter til å søkje.

Vi tilbyr

 • Ordna arbeidstid med gode arbeidsvilkår
 • Opplæring og moglegheit for allsidig erfaring
 • Fagleg spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Høgt fagleg nivå på tenestene
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får moglegheit til å arbeide på arbeidsplass i stadig utvikling

Primærarbeidsperiode frå veke 25 til og med veke 33.
Arbeidstid:  Etter gjeldande turnus med arbeid annakvar helg.

Søknad

Er dette noko for deg? Send inn ein elektronisk søknad innan 28. februar 2023. 

Vi ber om at du i søknaden skriv kva for arbeidsplass du ynskjer å vere ferievikar, og kva for veker du ynskjer å jobbe. 

 • Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å ringe til pleie og omsorg på telefon 61 21 72 25
 • Namnet på søkjarane vil bli gjort offentleg.

Velkomen til oss!