Handlingsplan til samfunnsdelen - til offentleg høyring

Foto: Merete Byre-Haakensen Budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 er lagt ut til offentleg ettersyn.

Budsjettet og økonomiplanen finn du nedafor. I tillegg blir den lagt ut i servicetorget på Midtgard, samt på Lom folkebibliotek. 

Budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 (PDF, 815 kB)

Høyringsperioden er frå 25.11.2021 - 08.12.2021. Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til Lom kommune innan 08.12.2021.

Merknadar skal sendast per e-post til post@lom.kommune.no eller per post: 
Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom.