Helsefagarbeidar/omsorgsfagarbeidar 80% vikariat

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom Kommune søkjer etter 
helsefagarbeidar/omsorgsfagarbeidar med arbeidsplass no for tida på Lom Helseheim 
vikariat 80% frå 01.06.2024 til 31.05.2025. 

Frys Film

 

Helsefagarbeidaren/omsorgsfagarbeidaren vil ha leiar av institusjon som næraste overordna.  

 

Arbeidstid: etter gjeldande turnus med dag/sein og arbeid kvar 3. helg.

 

Aktuelle arbeidsoppgåver

 • Heilhetleg oppfølging av pasientar i institusjon heile døgnet, -herunder utføring av ulike prosedyrer knytt til oppfølging og behandling
 • Målretta miljøarbeid/personsentrert omsorg 
 • Følgje rutiner i avdelinga og bidra til forbetringsarbeid 
 • Sikring av god kommunikasjon og samhandling 
 • Bruk av velferdsteknologi som ein naturleg del av tenesta 
 • Tett samarbeid med andre tilsette, samt pårørande 
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø 
 • Bidra til opplæring og fagleg veiledning av kollegaer og lærlingar  

 

Kvalifikasjonskrav

 • offentleg godkjend helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar 
 • evt. relevant vidareutdanning og/eller erfaring  
 • personar som har interesse for fag og fagutvikling innan demens og geriatri. 
 • gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • personleg eigna for stillinga

 

Fylgjande blir vektlagt

 • fagleg dyktig og trygg i rolla
 • evne til å samarbeide med kollegaer og tverrfagleg team, jobbe sjølvstendig, er strukturert og målrettet
 • gode evner i kommunikasjon med pasientar, pårørande og kollegaer
 • vilje og evne til å lære
 • være med på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø
 • evner å ta ansvar, væra løysingsorientert og fleksibel

 

Vi tilbyr 

 • Fagleg spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver 
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Høgt fagleg nivå på tenestene 
 • Fagmøtetid i turnus 
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får moglegheit til å arbeide på ein institusjon i utvikling med fokus på mellom anna velferdsteknologi


Kontaktperson:
Avdelingsleiar Guro Einbu,  telefon 40 43 79 41
E-post: guro.einbu@lom.kommune.no

Kommunale tilsetjingsvilkår
 

Søknadsfrist 17. mars 2024

 

Høyrest dette spennande ut?

Send inn ein elektronisk søknad seinast 17. mars 2024

 • Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. 
 • Namnet på søkjarar vil bli gjort offentleg.  

 

Vi ser fram til å høyre frå deg!
 

 

Fotograf alle bilete nedanfor: Live Andrea Sulheim
 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Mobil 404 37 941