Kommunestyremøte på Midtgard - 01.02.2018 kl 18.00

Sakliste
   

 • OS 1/2018    Orienteringssaker kommunestyre 01.02.2018    
 • PS 1/2018    Ny samarbeidsavtale om interkommunal 110-sentral i Innlandet              
 • PS 2/2018    Standard samarbeidsavtale mellom Skjåk kommune og Lom  kommune    
 • PS 3/2018    Saksutval for vurdering av eigedomsskatt    
 • PS 4/2018    Oppfølging av prosjekt og investeringstiltak 2018    
 • PS 5/2018    Felles kulturskule Lom og Skjåk    
 • PS 6/2018    Godkjenning av privat planforslag - detaljreguleringsplan for Murgarden    
 • PS 7/2018    Høyringsuttale til søknad om ny reguleringskonsesjon for Fortun-
                       Grandfastareguleringa    
 • PS 8/2018    Alpinplanar i Bøverdalen - innspel til arealdelen frå Per Tore Berg    
 • OP 1/2018    Open post    
   

Møteinnkalling

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg
Telefon 61 21 73 00
Mobil 917 48 754