Konkurranse på levering av legemiddel og multidose

 Kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk har kunngjort ei konkurranse på levering av legemiddel, multidose og farmasøytisk tilsyn. 

Det skal inngåast ei rammeavatale på 2 år med opsjon for kvar oppdragsgjevar på forlenging ein eller fleire gongar i inntil ytterlegare 2 år. Estimert årleg verdi for rammeavtala er ca. 2 MNOK eks. mva, men faktisk volum vil vere avhengig av det konkrete behov i dei enkelte kommunane. 

Frist for å levere tilbod er 14.02.2022 kl. 12:00.

Sjå Doffin for beskrivelse av konkurransen og avtalen.