Kurs for foreldre: Korleis skape tryggleik for barn?

Klikk for stort bildeEr du interessert i å lære meir om kva som gjev tryggleik for barnet ditt? Da kan kurs i tryggleikssirkelen/Circle of securtity parenting (COS-P) vera noko for deg! Kurset passar for alle foreldre om det er utfordringar i heimen eller ei. 

Tryggleik er viktig for utvikling av empati, venskap og god sjølvkjensle.  Trygge barn opplever også meir glede saman med foreldra sine og søkjer oftare hjelp hjå foreldra/føresette når dei har det vanskeleg. Dette kurset har fokus på at foreldra/føresette i kvardagssituasjonar kan skape tryggleik, gjennom samstundes å møte barnet sitt emosjonelle behov og setje grenser. 

Kurset er basert på eit ferdigutvikla DVD- materiell og foregår i gruppe. Dykk vel sjølve kor mykje dykk ynskjer å dele i gruppa. 

  • Kurset startar opp 13.10 kl 17:00.
  • Kursdagar i haust blir: 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11
  • Vi møtast annakvar gong i  Lom og Skjåk 

Vi oppfordrar båe foreldre til å delta - men det er ikkje eit krav. 
Vi gler oss til å starte opp att med COS-P kurs!

Ta kontakt med helsestasjonen dersom du har spørsmål! 

Påmelding til:
Lom, Stine Brenna 976 67 746   
Skjåk, Eli Skjåk Teigum 902 41 735. 

Venleg helsing
Lom helsestasjon og Skjåk helsestasjon

Klikk for stort bilde Bildet er tatt av My pictures are CC0. When doing composings: fra Pixabay