Lengre ventetid på ergoterapi teneste i Lom og Skjåk

Grunna redusert kapasitet må ein rekne med lengre ventetid på ergoterapi teneste i Lom og Skjåk!