Planar til høyring

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt reguleringsplan for Stupulvegen er ute på høyring, med høyringsfrist 16. september. 

Dokument knytt til høyringane finn du under Høyringar og kunngjeringar på kommunens nettside. 
Direktelenker til høyringsdokumenta: 

 

Ein kan også finne forslaget til kommuneplanens arealdel via kommunens kartløysing:

Gå til Enkel kartløysing - klikk på symbolet  og vel Plan 

Forslaget til kommuneplanen sin arealdel visast da ved å huke av for Kommuneplan under arbeid.

For å få tilgang til pdf-dokumenta klikkar du i kartet innanfor kommuneplanområdet og Vis utvida informasjon