Stønad til arrangementsutvikling innan idrett og friluftsliv!

Innlandet fylkeskommune lyser ut midlar til arrangementsutvikling innan idrett og friluftsliv for 2021.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Kven kan søkje? 

  • Alle friviljuge lag/foreiningar, anleggseigarar og arrangørar knytt til Norges idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges bilsportforbund. 
  • Alle friluftslivsorganisasjonar i Innlandet som er medlem av Forum for natur og friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv.
  • Søkjarar må vere registrert i friviljugregisteret - Brønnøysund.

For meir informasjon om tilskotsordninga og kriteriar sjå Innlandet fylkeskommune si nettside

Søknaden må leggast inn i søknadsportalen til regionalforvaltning.no

 

Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune