Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 65 519

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset eller trur dei er smitta kan ringe koronatelefonen i Lom. 

Opningstid: kl 08:00-16:00

 

Klikk for stort bildeHygieneråd - koronaviruset Folkehelseinstituttet  

Helsesjukepleiar 976 67 746
Stine Brenna
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Ergoterapeut 911 63 718
Legesekretær 61 21 72 00
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå 481 65 518
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk 481 65 520
Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Tenesteleiar helse og velferd 916 86 342
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Helsepersonell 61 21 72 00
Fysioterapeut 481 65 521
Spesialsjukepleiar 61 21 72 00
Kommunelege 1 61 21 72 00 450 38 070
Jordmor 900 24 427
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062
Vikar fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam 481 65 520
Leiande helsesjukepleiar 976 67 747
Liv Marie Øyjordet