Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddel ansvarleg 911 63 718
Helsesjukepleiar 976 67 746
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Ergoterapeut 911 63 718
Legesekretær
Legesekretær 61 21 72 00
Ergoterapeut 911 63 718
Fysioterapeut/ rehabiliteringskoordinator 481 65 520
Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Sekretær Lom helsesenter
Leiande helsesjukepleiar 976 67 747
Fysioterapeut 481 65 521
Inspektør, voksenopplæringa - flyktningkonsulent 476 07 091
Kommunelege 1 (i permisjon) 61 21 72 00 450 38 070
Psykisk helsearbeidar 408 20 514
Jordmor 900 24 427
Tenesteleiar Helse og velferd/ fysioterapeut 481 65 519
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062