Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddel ansvarleg 911 63 718
Helsesjukepleiar 976 67 746
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Ergoterapeut 911 63 718
Legesekretær 61 21 72 00
Legesekretær
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå 481 65 518
Fysioterapeut/ rehabiliteringskoordinator 481 65 520
Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Sekretær Lom helsesenter
Fysioterapeut 481 65 521
Kommunelege 1 61 21 72 00 450 38 070
Psykisk helsearbeidar 408 20 514
Jordmor 900 24 427
Leiande helsesjukepleiar 976 67 747
Tenesteleiar Helse og velferd/ fysioterapeut 481 65 519
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062