Ansattoversikt


Servicetorg og informasjon

Ansatte i avdelingen Servicetorg og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar personal og avd.leiar servicetorg og informasjon 481 65 537
Informasjonskonsulent 482 59 772

Kontortid: Måndag, onsdag og fredag
Kontorstad: Midtgard, 4. etasje

Rønnaug Nyrnes
Konsulent servicetorget 61 21 73 00 913 18 558
Anne Berit Sandvoll
Konsulent servicetorg 61 21 73 00 917 48 754