Høyringar og kunngjeringar

 

Detaljreguleringsplan for Brubakken ligg no ute for offentleg ettersyn, med frist for innending av merknadar sett til 26. februar 2018.

Stiftinga G-Kultur har søknadsfrist 1. februar for stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Retningslinjer og søknadsskjema finn ein på nettsida til G-Kultur, www.g-kultur.no. Søknader blir behandla på styremøtet i G-Kultur 15. februar.

Pasient- og brukarombudet i Hedmark og Oppland kan hjelpa med spørsmål knytt til helsetenester, og kan gje råd og rettleiing når det gjeld rettigheitane du har som pasient.

Felles kommunedelplan for klima og energi for Skjåk, Lom og Vågå kommunar - offentleg ettersyn av planprogram

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00