Høyring: Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel

Klikk for stort bilde Rønnaug Nyrnes Formannskapet vedtok 16. mars sak 2021/15 å legge planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel til høyring.

Planprogrammet som nå er lagt til høyring gjer mellom anna greie for regelverk, føremålet med revideringa, opplegg for medverknad og kva tema som vil vere viktige i planarbeidet. Alle har anledning til å kome med innspel. Frist for innspel er 4. mai 2021. Innspel skal sendast til post@lom.kommune.no.

Dokument: