Høyringsnotat fire- eller femdagars skuleveke

I samband med vurdering av om det skal vere fire- eller femdagars skuleveke for 1. og 2.klasse så har administrasjonen utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag som er sendt som høyringsnotat til aktuelle høyringsinstansar. Den som vil lese det som står i notatet, finn det i lenka under. Målet er politisk vedtak før jul.

Høyringsnotat fire- eller femdagars skuleveke (PDF, 509 kB)