Kunngjering av konkurranse for levering av inkontinensprodukt til kommunane i Nord-Gudbrandsdal

Formålet med anskaffinga er å inngå rammeavtale for kjøp av inkontinensprodukt. Med inkontinensprodukt meinast det eksempelvis: Bleier, kladder, bind, truser for fiksering av bleier og bind og underlag/beskyttelse til senger osv. Rammeavtala skal dekke oppdragsgjevars løpande behov for slike produkt. 

Meir informasjon på Doffin.no